Bosbouw

Ten Bulte is een bosbouw- en transportbedrijf dat in opdracht bos-en/of transportwerkzaamheden uitvoert voor onder ander landgoedeigenaren, gemeenten, Staatsbosbeheer, particulieren, waterschappen, natuurmonumenten en rentmeesterkantoren.

Door vakkundig personeel, een optimale organisatie, kennis van hout en bos, uitstekend materieel en marktkennis zijn wij in staat om de boseigenaar vakwerk, snelheid en marktconforme opbrengst te geven.

Ten Bulte is ook actief in de inkoop en verkoop van rondhout in zowel Nederland als Duitsland. Een deel van het ingekochte hout wordt verwerkt in onze eigen zagerij en een ander deel wordt doorverkocht aan particulieren en andere houtverwerkende bedrijven.